Artikler
Sådan skabes en kultur, der højner det mentale helbred på arbejdspladsen

Sådan skabes en kultur, der højner det mentale helbred på arbejdspladsen

At snakke om folks mentale helbred kan være et følsomt emne. Ofte fordi det er svært præcist at sætte finger på, hvad problemet reelt er. Ved fysisk sygdom findes der en direkte årsag, hvorimod denne årsag kan være noget mere sløret, når det kommer til mental sygdom.

Men det er faktisk et område som virksomheder bør have større fokus på. Faktisk viser statistikken at psykiske lidelser er den største årsag til sygdom i Danmark. I det samlede sygdomsbillede står psykisk sygdom for hele 25% hvorimod kræft står for 17%.

Derudover anslår Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at de direkte og indirekte omkostninger ved mentale helbredsproblemer, udgør ca. 55 mia. kr. årligt.

Igangsæt forebyggende initiativer

Ovenstående tal kan godt komme som lidt af en overraskelse. Derfor bør virksomheder igangsætte initiativer, der både kan forebygge og hjælpe medarbejdere, med at få et bedre mentalt helbred.

Har man medarbejdere der oplever udfordringer kan det være en idé at foreslå dem en psykolog. Man kan som virksomhed evt. betale. Der er mange gode psykologer i Danmark. Brug blot Google for at finde én i dit område. Googler man eksempelvis “Psykolog Nørrebro” kommer der www.kbh-psykolog.dk frem. Herefter er det bare at skrive en mail, for at se om der er et match.

Fremavl en virksomhedskultur hvor der er tid og plads, til at lytte til hinanden. Giv de ansatte mulighed for at snakke sammen, selvom det foregår i arbejdstiden.

Inkorporer aktivitet i hverdagen. Der kan laves et træningsforløb i virksomheden, der skal styrke sundheden på arbejdspladsen. Stil de nødvendige redskaber til rådighed. Her menes ikke nødvendigvis fysiske redskaber, men også redskaber som tid og lokation.

Få en sund frokostordning og start initiativer, der styrker sundheden på arbejdspladsen.

Husk hinanden

Sæt tid af til at lytte aktivt og uden udefrakommende forstyrrelser. Bekræft hinanden og opmuntrer til ingen problemer er for små og sørg for ikke at være dømmende, hvis en medarbejder har brug for at snakke. Alle er forskellige og på forskellige stadier i livet.

Sørg for at inkludér hinanden. Noget af det værste for personer, der kæmper med helbredet, er at blive ladt uden for fællesskabet. Invitér derfor alle med, når der er sociale arrangementer i virksomheden. Selvom personen måske afslår invitationen, vil det betyde noget at der er blevet spurgt.

Vi håber at ovenstående artikel har belyst lidt af den betydning, det kan have for en virksomhed, hvis de ikke værner om deres medarbejdere.